Usługi budowlane i remontowe - Waldemar Nawrocki
Doświadczenie zawodowe
Zakres usług
Kontakt do mnie
Fotogaleria
Doradztwo i nadzór
Kosztorysowanie
Organizacja

Podejmę się zadań w zakresie organizacji procesu budowlanego:

  • zarządzania z ramienia inwestora realizacją budowy,
  • kierowania, zarządzania realizacją budowy i nadzoru nad jakością robót zgodnie z harmonogramem,
  • prowadzenia dokumentacji budowy,
  • współudziału w doborze podwykonawców i dostawców,
  • zapewnienia płynności dostaw materiałów,
  • kontroli jakości wykonania, stopnia zaawansowania prac, zgodności z przyjętymi założeniami projektu, odbioru robót,
  • koordynacji, kontroli i oceny działań podwykonaców zgodnie z harmonogramem i standardami jakościowymi,
  • kontrola zgodności kosztorysu z fakturami materiałowymi od podwykonawców,
  • rozliczanie kosztów budów, sporządzanie zestawień zużycia materiałów, prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy.
Powrót na stronę główną         Kontakt ze mną

 
Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Zakres usług
Kontakt do mnie
Fotogaleria