Usługi budowlane i remontowe - Waldemar Nawrocki
Strona główna
Zakres usług
Kontakt do mnie
Fotogaleria
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Organizacja budowy
Doświadczenie zawodowe

 

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Mam duże doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych.
Umiem dobrze organizowac pracę podległych mi różnych zepołów wykonaczych.
Posiadam biegłą znajomość rysunku technicznego.

 


 
Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Zakres usług
Kontakt do mnie
Fotogaleria