Usługi budowlane i remontowe - Waldemar Nawrocki
Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Kontakt do mnie
Fotogaleria
Zakres usług

Podejmuję się obowiązków w zkakresie organizacji pracy na budowie:

  • kierowanie, zarządzanie realizacją budowy i nadzorem nad jakością robót oraz ich zgodności z załozonym harmonogramem
  • prowadzenia dokumentacji budowy
  • wypełniania obowiązków wynikających z prawa budowlanego, przepisó BHP i innych przepisów związanych z prawidłową realizacją inwestycji,
  •  

 
Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Zakres usług
Kontakt do mnie
Fotogaleria